post al caso

giovedì 19 agosto 2010

EL NO RES - LA NADA - IL NULLA - NOTHINGNESS

  0

  ...Què és? o... què no és? És l'absencia del tot? és també l'absència d'alguna de les parts del tot? De fet, si "fos" alguna d'aquestes coses, ja no seria el no res, seria "alguna d'aquestes coses". Ni tan sols és això.

  Més enllà de l'Univers, el no res... Segur? "Més enllà" de l'Univers no existeix, si existís alguna cosa, seria també Univers, i això potser sí seria el concepte de "no res" -aquesta no existència-, però... No pensem que es tracta d'un espai buit; directament, "no es tracta" de res, perquè l'espai ja és quelcom que té característiques, les que siguin.

  El no res no existeix, per tant no hauria de donar-nos cap problema. No existeix, no ha existit mai i no existirà mai, encara que deixi d'existir tot allò que sí existeix.

...aleshores, com és que hi pensem...?

---------------------------------------------------------

  La nada. ¿Qué es? o, ¿qué no es? ¿Es la ausencia del todo? ¿es también, quizás, la ausencia de alguna de las partes del todo? De hecho, si "fuera" alguna de estas cosas, ya no sería "la nada", sería "alguna de estas cosas". Ni tan sólo es eso.

  Más allá del Universo, "la nada". ¿Seguro? El "más allá" del Universo no existe; si existiera algo, también sería Universo, y esto quizás correspondería al concepto de "la nada" (esa no existencia), pero no pensemos que se trataría de un espacio vacío, directamente, "no se trata" de nada, porque el espacio ya es algo que posee unas características, las que sean.

  La nada no existe, por lo tanto no debería darnos ningún problema. No existe, no ha existido nunca ni existirá jamás aunque dejara de existir todo aquello que sí existe.

...entonces, ¿porqué pensamos en ello?

---------------------------------------


  Il nulla. Cos'è? o, cosa non è? è l'assenza de tutto? è anche, forse, l'assenza de qualche delle parti del Tutto? Di fatto, se "fosse" qualcque di questi cose, già non sarebbe "il nulla", sarebbe "qualche di questi cose". Nemmemo quello.

  Oltre dello Universo, "il nulla". Sicuro? Il "oltre" dello Universo non esistere; se esisterebbe qualcosa, anche sarebbe Universo, e questo chissà corrisponderebbe alla nozione di "il nulla" (quella non esistenza), ma non dobbiamo pensare che sarebbe uno spazio vuoto; anzi che no, non sarebbe niente, perché lo spazio già è qualcosa che ha caracteristiche, quelle che siano.

  Il nulla non esiste, pertanto non dovrebbe darci nessun disturbo. Non esiste, non è mai esistito e non esistirà mai anche se desisterebbe di esistere tutto quello che sì esiste.

...ma, perché pensiamo a quello?

-------------------------------------------

  Nothingness... What is it? or, what isn't it? Is it the absence of whole? Is it the absence of a part of whole? In fact, if "would be" anything, it would not be "the nothingness" but it would be "anything". It is not even it.

  Overshot the Univers, "the nothingness". Are you sure? The "overshot the Universe" don't exist; if would exist something, this "something" would be Universe, and that -the no existence- perhaps would mean the nothingness notion, but we must not think that would be a space without things, because the space is something wiht specifics features.

  Nothingness doesn't exist, therefore, it should not give us any trouble; it had not never exist and it will not never exist.

...therefore, why are we thinking about it?

PODI-.

1 commento:

  1. Interessant reflexió per començar el dia..
    Potser és un tema que no es pot tractar frívolament, però per a mi el "no res" és tot allò que encara no existeix (i estic pensant només en matèria). Es a dir tot allò material que en temps present no existeix però podrà esdevindre en temps futur, ja que tota matèria que ha existit en el passat i no hi és en el present encara existeix però està transformada en quelcom diferent.
    Per exemple jo fa 150 anys era el "no res" i no puc pensar com era jo fa 150 anys perqué no existia. Dintre de 150 anys existiré però transformat en altres tipus de matèria.
    Amén.

    RispondiElimina