post al caso

mercoledì 21 aprile 2010

Casa del Degà

CAT

Escut, dues barres per quarter, Barcelona

  És l'escut de Barcelona a la façana de la Casa del Degà, al pla de la Seu de la Ciutat Comtal.


Va ser construïda al 1548 i ha tingut diferents modificacions al llarg del temps. També l'escut de la ciutat ha tingut diferents "variants", no sempre definides en cada moment (quatre o dos pals a cada quarter?). Fins el 1550 la versió que hi predomina és la de dos pals per quarter. Després, sovinteja més la "versió quatre pals per quarter".

Però amb la primera sessió franquista de l'Ajuntament, van desaparèixer novament dos pals per quarter, sense que hi hagi, sembla ser, cap document que en faci constància de la decisió. L'Ajuntament ja democràtic del 1981 va adoptar la versió "dos pals" com a bona.

Després vinguè la història dels "símbols" de la ciutat i el deixar de banda tot consell heràldic sobre el tema de l'escut.

D'escuts de Barcelona a la ciutat, en trobem arreu que vulguem fixar-nos; només cal que mirem amb atenció...

podi-.

Nessun commento:

Posta un commento